The Belvarli - Yemek Duasi

Image Hosted by ImageShack.us

YEMEK DUASI


Cem töresinde – adak yemeğinde lokma için okunur


Yemekten önce

Bismişah – Allah – Allah !.....
Evvel Allah diyelim, kadim Allah diyelim..
Sebber-ü, sübber sundular kevser, bismişah!
Sofra Ali´nin, himmet Veli´nin, bismişah! ...
Geldi Ali sofrasıi, şah diyelim.
Şah versin, biz yiyelim! Allah, eyvallah! Destur Şah!....

Yemekten sonra

Bismişah – Allah – Allah!....
Bu gitti, ganisi gele.....
Hak Muhammed Ali bereketini vere!
Yiyip yidirenlere, pişirip kotaranlara, nur-i iman, ask-u sevk ola! Gittiği yer gam ve dert görmeye!.....
Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin......
 lokma hakkına, evliye keremine, cömertler cemine, gerçek erenler demine “Hü” diyelim....
Nimeti celil, bereketi Ibrahim Halil!


LOKMA GÜLBENGI  

Bismillah Bismisah Allah Allah

Hizmetleriniz Kabul ola, Lokmalariniz
Kurbanlariniz Ulu dergaha yazilmis ola
Hak Muhammed Ali?nin didarindan
Imam Hüseyinin darindan on iki imamin
katarindan ayirmaya, on dört masumu pak,
on yedi kemeri best ve kirklar sefaatciniz ola,
emeginiz zaya gitmeye, her iki cihanda
yüzünüz ak imaniniz pak ola, ömrünüz
bereketli, yuvaniz meseretli ola, dil bizden
nefes hakta sayila,

Allah eyvallah Hüü. 
 

SOFRA GÜLBENGI  

Bismillah bismisah Allah Allah

Seberi Sübeer Mürsüdü Rehber sundular
kevser, el hamdüllülah, el hamdüllülah
sofra Ali?nin nimmet velinin
el hamdüllülah el hamdüllülah,
el sükürüllülah, nimmet i celil,
berekatü halil, habibi huda resülü kibriya
serveri enbiya Muhammed Mustafa Sahi velayet
Ali?yel Murteza askina.
Allah ulu sofra dolu her kim yedirdi lokma
(kurban) Hüseyinin defterine kayd ola.
Nuri nebi keremi Imam Ali gülbengi pirimiz
Hünkarimiz Haci Bektasi Veli gercek
erenler demine

Hüü diyelim Hüü..
 

SOFRA DUASI
 
Bism-i Sah Allah Allah..
Nimmet-i Celil, bereket-i Halil, sefaat-i Resul, inayet-i Ali, Himmet-i Veli ola ...
Artsin eksilmesin, tassin dökülmesin. Hak-Muhammed-Ali bereketini vere..
Yiyip yedirenlere, pisirip getirenlere nur-i iman ve aski sevk ola...
Dertlere derman hastalara sifa ola..
gittikleri yerde kann ve keder görmeye..
lokmalariniz kabul ola..
üclerin, beslerin, yedilerin, on iki imamlarin, ondört masumu paklarin, onyedi
kemerbestlerin, kirklarin, Rical ül gayp erenlerin ve Pir dergahina yazila. Yiyene
helal yedirene delil ola. Hak saklaya. Hizir bekleye gercege Hüü..

 Website kostenlos erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage. Missbrauch melden

Zum Seitenanfang